PATIKSLINTAS TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2022 M. PLANUOJAMŲ VIETOS PROJEKTŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

2022-04-26 10:52

Data

Kvietimai

VPS priemonė

Numatyta lėšų (Eur) kvietimui

Iš viso

Didžiausia paramos

suma (Eur) projektui

Paramos

lyginamoji dalis

(proc.)

Nuo sausio 27 d. iki vasario 28 d.

 

Nr.25

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3)

KPP lėšos

 

10 000,00

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

iki 100

 

 

 

 

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

KPP lėšos

 

62 475,00

 

8 925,00

 

iki 80

iki 95

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

KPP lėšos

 

60 612,00

 

20 204,00

iki 80

iki 95

Nuo vasario 4 d. iki kovo 4 d.

Nr.26

 I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 sritis Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.2)

EURI lėšos

 

69 712,00

 

34 856,00

 

 

 

iki 50,

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4

EURI lėšos

 

69 712,00

 

34 856,00

 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

KPP lėšos

 

101 564,00

 

50 782,00

 

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

KPP lėšos

 

86 886,00

 

43 443,00

iki 95

Nuo gegužės 19 d. iki birželio 20 d.

Nr.27

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) (LEADER-19.2-6.4).

EURI lėšos

 

34 856,00

 

 

34 856,00

iki 50,

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3).

KPP lėšos

 

101 564,00

 

50 782,00

 

iki 70

 

 

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

KPP lėšos

 

86 886,00

 

43 443,00

iki 95

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3).

KPP lėšos

 

10 000,00

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

iki 100

 

 

 

 

 

 

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).

KPP lėšos

 

44 625, 00

 

8 925,00

 

iki 80

iki 95

 

 

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).

KPP lėšos

 

40 408,00

 

20 204,00

iki 80

iki 95

Pastaba

 

27 kvietimo priemonės finansuojamos iš ankstesnių kvietimų priemonių likusių lėšų, nes kvietimų metu buvo gauta mažiau vietos projektų negu planuota ir 2 vietos projektų lėšos grąžintos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]