Planuojamų kvietimų grafikas 2021 m.

2021-02-08 13:20

PATVIRTINTINA

Trakų krašto vietos veiklos grupės

2021 m. sausio 29 d.

valdybos posėdžio protokolu Nr. 1

Trakų krašto vietos veiklos grupės 2021 m. planuojamų vietos projektų kvietimų grafikas

 

Data

Kvietimai

VPS priemonė

Numatyta lėšų (Eur) kvietimui

Iš viso

Didžiausia paramos

suma (Eur) projektui

Paramos

lyginamoji dalis

(proc.)

Nuo kovo 1 d. iki  balandžio 9 d.

 

Nr.21

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6):

1 sritis Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.2)

2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4)

75 572,00

 

 

 

37 786,00

 

 

37 786,00

 

 

 

37 786,00

 

 

iki 50,

iki 70

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

63 360,00

31 680,00

iki 70

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

80 817,00

20 204,00

iki 80

iki 95

Nuo kovo 8 d. iki balandžio 16 d.

 

Nr.22

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

130 329,00

43 443,00

 

iki 95

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

36 075,00

8 925,00

iki 80

iki 95

Nuo birželio 28 d. iki liepos 30 d.

Nr.23

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3)

20 000,00

10 000,00

iki 100

Nuo rugsėjo

1 d. iki spalio 4 d.

Nr.24

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4.

45 125,00

8 925,00

iki 80

iki 95

 

 

Kvietimų grafikas ir sumos gali keistis, sekite informaciją www.trakuvvg.lt

 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]