PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS PRITARĖ DAR 4 VIETOS PROJEKTAMS

2020-12-08 15:29

Gruodžio 1 d. įvyko Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. PAK posėdžio metu buvo svarstyti 4 vietos projektai gauti 19 kvietimo metu pagal II prioriteto 1 priemonę (1 projektas)  ir 3 projektai gauti  pagal II prioriteto 3 priemonę . Šiems vietos projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui.

Projektai, kuriems pritarta yra šie:

Eil. Nr.

Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) numeris

Pareiškėjo pavadinimas /

vardas, pavardė

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto pridėtinė vertė (kokybė) balais

Sprendimas

1

2

3

4

5

6

  1.   VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ , kodas „LEADER-19.2-SAVA-3“

1.1.

TRAK-LEADER-1C-M-19-4-2020

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

„ Pažink, mokykis ir kurk!“

60 balų

Vietos projektui pritarta,   rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.

  1. VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ , kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“

2.1.

TRAK-LEADER-6B-S-19-1-2020

Trakų krašto totorių bendruomenė 

„Trakų krašto totorių bendruomenės veiklos stiprinimas ir įvairinimas“

55 balai

Vietos projektui pritarta,   rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.

2.2..

TRAK-LEADER-6B-S-19-2-2020

Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“

„Kad visiems būtų geriau“

55 balai

Vietos projektui pritarta,   rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.

2.3.

TRAK-LEADER-6B-S-19-3-2020

  Asociacija „Aukštadvario žiburiai“

„ Aukštadvario krašto tautinio paveldo puoselėjimas ir populiarinimas“

40 balų

Vietos projektui pritarta,   rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]