Projektų atrankos komitetas pritarė dar 2 vietos projektams

2022-08-23 16:13


 

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 22 d. vyko Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto Nr. PAK-20  (toliau – PAK-20) posėdis rašytinės procedūros tvarka.

PAK-20  posėdžio metu buvo svarstyti 2 vietos projektai, gauti Kvietimo Nr. 27 metu pagal VPS pagal VPS I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1) ir II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4).

Remdamasis vertintojų išvadomis, PAK- 20 nusprendė:
1. 2 vietos projektams, t. y. VšĮ ,,Rykantų paštas" vietos projektui „Rykantų paštas – socialinio verslo ir inovacijų hub’as“, Nr. TRAK-LEADER-6B-SD-27-1-2022, ir VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro vietos projektui „Medaus dienos Trakų krašte“ Nr. TRAK-LEADER-6B-K-27-2-2022 pritarti ir rekomenduoti juos teikti kitam vertinimo etapui.

 

 

 

VPS administratorė Renata KurminKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]