Projektų atrankos komitetas pritarė dar 6 vietos projektams

2020-12-01 16:08

Lapkričio 9 d. įvyko Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. PAK posėdžio metu buvo svarstyti 3 vietos projektai gauti 18 kvietimo metu pagal I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“ ir 4 projektai gauti  pagal I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“. Šešiems vietos projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui ir vieną vietos projektą nuspręsta išbraukti iš gautų vietos projektų sąrašo ir nutraukti administravimą dėl lėšų trūkumo. 

Projektai, kuriems pritarta yra šie:

VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti  (reglamentuoja KPP)“,  LEADER-19.2-6.2

Artur Andžejevski vietos projektas „Pramogų parko kūrimas – basų kojų tako įrengimas“

MB „Verknės slėnis“ vietos projektas „MB „Verknės slėnis“ pramogų ir poilsio organizavimo veikla“

VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“,  LEADER-19.2-6.4

Ūkininko Artūro Vyšniausko vietos projektas „Apgyvendinimo paslaugų kokybės gerinimas“

UAB „Sigmista“ vietos projektas „Medienos gaminių gamybinės veiklos plėtra“

Ūkininko Andriaus Zaliecko vietos projektas „Andriaus Zaliecko ekonominės veiklos plėtra“

Edmundo Makaravičiaus vietos projektas „Vaikų poilsio stovyklų verslo paslaugų kokybės gerinimas investuojant Matiškės kaimo vietovėje“

 

 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]