Projektų atrankos komitetas pritarė dar 7 vietos projektams

2022-04-25 17:03

 

                                                                                                                                     

Balandžio 21 d. įvyko Trakų krašto vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. PAK svarstė Kvietimo Nr. 24, Kvietimo Nr. 25 ir Kvietimo Nr. 26 metu gautus 7 vietos projektų paraiškas, teiktas pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m vietos plėtros strategijos Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), VPS priemonė II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), VPS priemonė I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 1 priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” 2 sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)” (LEADER-19.2-6.4), VPS priemonė I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 3 priemonė ,,NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1).

SVARSTYTA. 1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ vietos projekto „Lieponių kaimo Tradicijų puoselėjimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-K-24-1-2021, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 24 Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos grupės teritorijos 201–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VSP) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

SVARSTYTA. 2. Dėl VšĮ „Šv. Jono vaikai“ vietos projekto „Profesinės kultūros dienos „Profai”, Nr. TRAK-LEADER-6B-JS-25-1-2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 25 VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

SVARSTYTA. 3. Dėl Senojo Tarpupio bendruomenės „TARPUPIS“ vietos projekto „Tarp upių ir ežerų gyventojų tradicijų puoselėjimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-KS-25-4-2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 25 VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

SVARSTYTA.4. Dėl Grendavės bendruomenės „Žiburys“ vietos projekto „Grendavės bendruomenės „Žiburys“ socialinės veiklos skatinimas ir įvertinimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-S-25-2-2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 25 VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl VšĮ Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ vietos projekto „Dekoratyvaus – vaistinio gėlyno populiarinimas kaimiškose vietovėse“, Nr. TRAK-LEADER-6B-KS-25-3-2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 25 VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

 SVARSTYTA. 6. Dėl MB „Fatima LT“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra kaimo vietovėje“, Nr. TRAK-EURI-6A-D-26-1-2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 26 VPS I prioriteto,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 1 priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)”, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

SVARSTYTA.7. Dėl Žirginio sporto klubo „Naujadvario žirgai“ vietos projekto „Jojimo aikštelės įrengimas Jovariškių kaime“, Nr. TRAK-LEADER-6B-SD-26-4- 2022, teikto pagal paprasto kvietimo Nr. 26 VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 3 priemonę ,,NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius NVO), KODAS Nr. LEADER-19.2-SAVA-1), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Trakų krašto vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, PAK nutarta pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:

Eil. Nr.

Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas/

vardas, pavardė

Vietos projekto pavadinimas

 

Vietos projekto pridėtinė vertė (kokybė) balais

 

Prašoma paramos

suma, Eur

Sprendimas

1

2

3

4

5

6

7

  1. VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

 

1.1.

TRAK-LEADER-6B-K-24-1-2021

Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos

Lieponių kaimo tradicijų puoselėjimas

90 balų

6 481, 68

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

1.2.

TRAK-LEADER-6B-JS-25-1-2022

VšĮ „Šv Jono vaikai“

Profesinės kultūros dienos „Profai“

50 balų

8 299, 20

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

1.3.

TRAK-LEADER-6B-KS-25-4-2022

Senojo Tarpupio bendruomenė „TARPUPIS“

„Tarp upių ir ežerų gyventojų tradicijų puoselėjimas“

 

90 balų

8 925, 00

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

2. VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonė ,,NVO veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)

 

2.1.

TRAK-LEADER-6B-S-25-2-2022

Grendavės bendruomenė „Žiburys“

Grendavės bendruomenės „Žiburys“ socialinės veiklos skatinimas ir įvertinimas

50 balų

6 744, 41

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

2. 2.

TRAK-LEADER-6B-KS-25-3-2022

VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“

„Dekoratyvaus – vaistinio gėlyno populiarinimas kaimiškose vietovėse“

75 balai

16 625, 61

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

3. VPS priemonė I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 1 priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” 2 sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)”, kodas LEADER-19.2-6.4

 

3.1.

TRAK-EURI-6A-D-26-1-2022

MB „Fatima LT“

„Paslaugų verslo plėtra kaimo vietovėje“

40 balai

34 740,00

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

4. VPS priemonė I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 3 priemonė ,,NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius NVO), kodas LEADER-19.2-SAVA-1

 

4. 1.

TRAK-LEADER-6B-SD-26-4-2022

Žirginio sporto klubas „Naujadvario žirgai“

„Jojimo aikštelės įrengimas Jovariškių kaime“

50 balų

42 761,40

 

Pritarta. Pradėti kitą vertinimo etapą.

 

 

VPS administratorė Renata Kurmin

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]