Projektų atrankos komiteto posėdis - liepos 2d.

2020-06-24 14:49

     2020 m. liepos 2 d. vyks Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-11. Projektų atrankos komiteto svarstymui teikiamos Kvietimo Nr. 17 vietos projektų paraiškos, pateiktos pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m vietos plėtros strategijos (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti  (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4 ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis), kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

  1. Dėl ūkininkės Adelės Gedminienės vietos projekto „Kaimo turizmo sodybos „VILA ILGAI“ plėtra Nr. TRAK-LEADER-6A-D-17-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS), I prioriteto 1 priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, kodas Nr. LEADER-19.2.-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  2.   Dėl Trakų turizmo ir poilsio paslaugų plėtros asociacijos vietos projekto „Mažais žingsneliais verslo link“, teikto pagal VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis), kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

Asmuo informacijai - Gražina Noreikienė, VPS administratorė, mob. 8 612 15 019, el. paštas [email protected] Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]