Raginame teikti metines ataskaitas

2020-06-16 16:42

Primename, kad vietos projektų vykdytojai, baigę vietos projektų įgyvendinimą turi  pateikti ne tik galutinę projekto įgyvendinimo  ataskaitą, bet kontrolės  laikotarpiu kasmet teikti metines ataskaitas.

 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių 177.2 punkte  numatyta, kad kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 d. –  teikiamos užbaigto projekto metinės ataskaitos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, (2020 m. balandžio 2 d. Nr. 3D-256 suvestinė redakcija)  dėl paskelbto karantino užbaigto projekto metinė ataskaita, teikiama už 2019 m., mokėjimo agentūrai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d., todėl prašome iki 2020 m. birželio 22 d. Trakų krašto vietos veiklos grupei (Vytauto g. 33, Trakai, 320 kab. el. p. [email protected]) pateikti metines ataskaitas.

            Atkreipiame dėmesį, kad užbaigto projekto metinę ataskaitą turi teikti ir tie projektų vykdytojai, kurie baigė projekto vykdymą 2019 metais, t. y. jei galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2019 metais, kontrolės laikotarpis prasideda 2019 m. ir pirma metinė ataskaita teikiama už 2019 metus.

Pavyzdinė metinės ataskaitos forma https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112

 

Papildoma inf. – Mob. 8 612 15 019

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]