Rengiama Trakų krašto VVG 2023–2027 m. vietos plėtros strategija

2022-12-22 17:16

2022 m. rugsėjo 20 d. pasirašėme su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paramos sutartį projektui „Trakų krašto VVG plėtra 2023–2027 m." (toliau – VPS) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto įgyvendinimas –  iki 2023 m. liepos 14 d. 

Projekto tikslas – parengti Trakų krašto vietos veiklos grupės  2023–2027 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto įgyvendinimo metu bus:
atlikta Trakų krašto vietos veiklos (toliau –VVG) teritorijos statistinių duomenų, socialinė, ekonominė bei aplinkos situacijos analizė, apklausos;
nustatytos VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės;
organizuojami susitikimai su VVG teritorijos gyventojais, verslo, nevyriausybinių organizacijų, vietos savivaldos, švietimo įstaigų ir kt. atstovais;
organizuojami mokymai VVG darbuotojams ir valdybos nariams;
atlikta gyventojų poreikių analizė, apibendrinti surinkti duomenys, suformuotos išvados;
suformuluoti prioritetai, VVG teritorijos vizija, misija;
parengti VPS priemonių/veiklos sričių aprašymai, vietos projektų atrankos principai, VPS įgyvendinimo veiksmų planas;
viešinama rengiama 2023–2027 m. VPS bei organizuojamas VPS pristatymo renginys.

Šiuo metu vyksta VVG teritorijos statistikos rinkimas ir jos analizavimas.

Artėjantį sausio mėnesį planuojami mokymai VVG darbuotojams ir valdybos nariams.  Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]