Rugsėjo 23 d. kviečiame dalyvauti konsultacijoje dėl skelbiamo Kvietimo Nr. 28

2022-09-19 14:28

 

Š. m. rugsėjo 23 d. Trakuose vyks konsultacija dėl vietos projektų pagal„Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS)  skelbiamo kvietimo Nr. 28 priemones:

I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr.LEADER-19.2-6), 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)”, Nr. LEADER-19.2-6.2,

 I prioriteto 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP), Nr. LEADER-19.2-6.4,

I prioriteto 2 priemonę „Bendradarbiavimas”, Nr. LEADER-19.2-16.3,

I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1,

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3,

II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

Konsultacijos metu bus apžvelgti skelbiamo Kvietimo Nr. 28 priemonių finansavimo sąlygų aprašai ir kiti paraiškų pildymo klausimai.*

Renginio vieta: „Senoji kibininė“ Karaimų g. 67, Trakai.

Renginio pradžia: 15.00 val.

Kilus klausimams dėl organizuojamos konsultacijos, prašome kreiptis e. paštu [email protected]  arba telefonu Mob. 8 614 53 870, 8 61392946.

 

* Renginio metu viešinimo tikslais bus fotografuojama.Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]