Strategijos dėka sukurtos 34 darbo vietos

2021-12-07 13:56

Per 2015–2021 metų laikotarpį buvo skelbti 24 kvietimai teikti paraiškas. Iš viso buvo pateiktos 64 paraiškos, iš jų 10 buvo atsiimtos / nesurinko reikiamo balų skaičiaus ar dėl kt. priežasčių.

Viso laikotarpio metu aktyviai paraiškas teikė vietos verslininkai. Verslo pradžiai ir plėtrai gautos 23 paraiškos. Daugiausia įgyvendinamų verslo projektų – 9 – orientuoti į pramogas. Kaimo turizmo, apgyvendinimo srityje įgyvendinami 6 projektai. Metalo, medžio apdirbimo, gamybos srityse vykdomi 4 projektai. Taip pat įgyvendinami projektai statybų, maisto gamybos, įgarsinimo srityse. 

 

Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos

verslo projektų rodikliai

VPS priemonės pavadinimas, kodas

Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai

Sukurta darbo vietų

I PRIORITETAS. 1 priemonės 1 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.2

9

13,1

I PRIORITETAS. 1 priemonės 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, LEADER-19.2-6.4

14

18,55

I PRIORITETAS. 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)”, LEADER-19.2-SAVA

2

2,5

Iš viso

25

34,15

 

Nė vienos paraiškos nesulaukta „Bendradarbiavimo priemonei“.

2015–2023 metų laikotarpiui vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta – 1 706 354,00 Eur. 2022–2023 m. projektams finansuoti lėšų likutis – 340 462,00 Eur.

2021 m. papildomai gautos EURI lėšos vietos projektams  – 139 424,00 Eur, skirtos Ūkio ir verslo plėtros priemonei įgyvendinti. Kvietimai bus skelbiami 2022 m. pradžioje.

 

VPS viešųjų ryšių specialistas Tomas Naktinis 

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]