TRAK-LEADER-1C-M-6-1-2019

„Mokytis – tobulėti – veikti“

 

VšĮ Trakų švietimo centras vykdo projektą „Mokytis – tobulėti – veikti“, teiktą pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, LEADER-19.2-SAVA-3.

Projekto tikslas –  suteikti rajono vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamų žinių ir įgūdžių, rengiant projektus ir kuriant bei vystant verslą.

Įgyvendinant projektą rengiami skirtingų temų ir formų mokymai, kurių dėka, 130 Trakų krašto VVG vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų sukaups vietos projektų rengimui ir pagal juos įgyvendinamai veiklai reikalingų vertingų įgūdžių. Tarp numatytų naudos gavėjų – ne mažiau kaip 32 asmenys iki 40 metų amžiaus. 

 

Vietos projektui skirta paramos suma – 9 9012, 00 Eur (su PVM).Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]