Trakų krašto bendruomenių ir kitų NVO dėmesiui !

2021-01-13 09:46

Daugelyje projektinio finansavimo priemonių pareiškėjais gali būti būtent nevyriausybinės organizacijos. Vadovaudamasis NVO plėtros įstatymo 12 str. 2 d.,  Juridinio asmens vadovas įvertina, ar jo vadovaujamas juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką, ir Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre pažymi, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija. 

Primename, kad papildytumėte savo bendruomenės / asociacijos  informaciją Registrų centre, pažymėdami, kad esate  nevyriausybinė organizacija (NVO).

Tai galite atlikti  prisijungę prie savo bendruomenės Registrų centro savitarnos https://www.registrucentras.lt/savitarna/

pasirenkate:

1 - Juridinių asmenų registras

2 - Juridinio asmens prašymai

3 - Prašymai keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus

4 - Nevyriausybinės organizacijos žyma.

 

Svarbu! 
Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:
1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
3) politinės partijos;
4) profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
5) organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
6) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
7) šeimynos;
8) nuolatinės arbitražo institucijos.

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]