Trakų krašto VVG rašytinis vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-10

2020-06-01 11:17

2020 m. birželio 5 d. (penktadienį) įvyks rašytinis Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-10. Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai. Balsavimo biuletenius ir vietos projektų atrankos komiteto nario / nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas prašome pasirašyti ir atsiųsti el. paštu v[email protected] . Balsavimui skiriamos 5 darbo dienos.

Pranešame, kad teikiamos projektų atrankos komiteto svarstymui Kvietimo Nr. 14 ir Kvietimo Nr. 16 vietos projektų paraiškos, pateiktos pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m vietos plėtros strategijos (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6 ir II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5). Visiems gautiems vietos projektams pakanka Kvietimui Nr. 14 ir Kvietimui Nr. 16 skirtų biudžeto lėšų. Vietos projektai atitinka FSA sąlygas. Informacijos ar skundų dėl galimai netinkamai atlikto vietos projektų atrankos vertinimo negavome.

 

DARBOTVARKĖ:

 

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

 

  1. Dėl VšĮ „Monoklis“ vietos projekto „Trumpa naktis – trumpas kinas“ Nr. TRAK-LEADER-6B-S-14-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 14 II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  2. Dėl MB „Fatima“ vietos projekto „Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“ Nr.TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  3. Dėl Laurynos Jončaitės-Liutkienės vietos projekto „Medinės konstrukcijos orlaiviams“ Nr. TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos Paprasto Kvietimo Nr. 16 I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)“, LEADER-19.-2-6.2, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

 

Prašome pastabas, užpildytus balsavimo biuletenius ir vietos projektų atrankos komiteto nario/nario- stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas siųsti el. paštu [email protected] . Balsavimui skiriamos 5 darbo dienos iki 2020 m. birželio 12 d. 

 

Asmuo informacijai – Ieva Mažeikytė, VPS viešųjų ryšių specialistė, mob. 8 613 92 946, el. p. [email protected]

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]