Trakų krašto VVG sėkmingai įveikė tarpinį vertinimą

2020-06-25 14:56

2020 m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komitete buvo patvirtinti LEADER vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai 35 vietos veiklos grupėms. Vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus. Džiaugiamės, kad Trakų krašto VVG nuo 2016 m. pradžios iki 2019 m. pabaigos pavyko pasiekti puikių rezultatų –  finansuotuose projektuose sukurta 14 darbo vietų (iš suplanuotų 28), pasiektas finansinis rezultatyvumas – 36,41 proc. nuo visos paramos sumos vietos projektams. Šie tarpinio vertinimo rezultatai reiškia, kad Trakų krašto VVG „atšildytas“ 20 proc. nuo paskirtos paramos sumos sulaikytas rezervas, kuris bus skirtas naujiems kvietimams. Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]