Trakų krašto VVG valdybos posėdis birželio 17 d.

2022-06-10 14:44

Trakų krašto VVG valdybos posėdis  birželio 17  d.

2022 m.  birželio 17   d. (penktadienį) kviečiamas Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18.00 val. Vieta –Trakų rajono savivaldybės didžioji salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.).

 

Siūlomi svarstyti klausimai:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės kvietimo Nr.27 teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr.LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) (Nr. LEADER-19.2-6.4), 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (Nr. LEADER-19.2-16.3), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1), II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3), 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (Nr. LEADER-19.2- SAVA-5) paraiškų surinkimo termino pratęsimo.
  2. Kiti klausimai.

 

VVG valdybos pirmininkas                                                                       Robertas VolosevičiusKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]