Trakų krašto VVG valdybos posėdis rugpjūčio 19 d.

2021-08-11 15:41

2021 m. rugpjūčio 19  d. (ketvirtadienį) kviečiamas Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18.00 val. Vieta –Trakų rajono savivaldybės didžioji salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.).

Teikiami svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) pakeitimo.
  2. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės 2021 m. planuojamų vietos projektų kvietimų grafiko pakeitimo.
  3. Dėl Paprasto kvietimo Nr.23 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1) ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
  4. Dėl Paprasto kvietimo Nr. 24 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3) bei 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).
  5. Dėl Trakų krašto Vietos veiklos grupės visuotinio-ataskaitinio  susirinkimo datos ir vietos.
  6. Kiti klausimai.

VVG valdybos pirmininkas                                                            Edvardas Makšeckas

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]