Trakų krašto VVG valdybos posėdis š. m. liepos 30 d.

2019-07-25 13:14

2019 m. liepos 30 d. (antradienį) kviečiamas  Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Pradžia 18:00  val. Vieta –Trakų rajono savivaldybės mažoji salė (Vytauto g. 33, Trakai, 2 a.)

Siūlomi svarstyti šie klausimai:

 

  1.       Dėl paprasto kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6,  1 veiklos srities Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“  (reglamentuoja KPP)“  Nr. LEADER-19.2-6.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.

  2.       Dėl paprasto kvietimo Nr.10  teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) skelbimo.

  3.       Dėl paprasto kvietimo Nr.10 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) )  I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“  2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-6.3) ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) dokumentų patvirtinimo.

Valdybos pirmininkas                                                                                       Edvardas Makšeckas               

 

Informacija  dėl svarstomų klausimų teikiama mob. 8 614 53870 .Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]