Trakų krašto VVG valdybos sprendimų priėmimas e. paštu kovo 26–29 d.

2021-03-26 13:09

Vadovaudamasis Trakų krašto vietos veiklos grupės įstatų (toliau – Trakų  krašto VVG)  68 punktu, Trakų krašto VVG visuotinio narių susirinkimo, Valdybos posėdžio, Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio rašytinės procedūros el. paštu aprašu, patvirtintu Trakų krašto VVG 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolu Nr. 4, siekdamas sėkmingo „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo, organizuoju Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priėmimą 2021 m.  kovo 26–29 dienomis  e. paštu.

Siūlomi svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl 2021 m. vietos projektų kvietimų  pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją grafiko pakeitimo.
  2. Dėl Paprasto kvietimo Nr.21 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP). (LEADER-19.2-6.4), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1) ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3) bei 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).
  3. Dėl Paprasto kvietimo Nr.22 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)” (LEADER-19.2-6.2), 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3) ir II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
  4. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.
  5. Kiti klausimai.

Informacija ir svarstytinų dokumentų projektai, informacija, kaip balsuojama, valdybos nariams bus išsiųsti elektroniniais paštais.

 

 

VVG valdybos pirmininkas Edvardas MakšeckasKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]