Trakų krašto VVG valdybos sprendimų priėmimas e. paštu sausio 22–28 d.

2021-01-11 16:43

Vadovaudamasis Trakų krašto vietos veiklos grupės įstatų (toliau – Trakų  krašto VVG)  68 punktu, Trakų krašto VVG visuotinio narių susirinkimo, Valdybos posėdžio, Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio rašytinės procedūros el. paštu aprašu, patvirtintu Trakų krašto VVG 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolu Nr. 4, siekdamas sėkmingo „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo, organizuoju Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priėmimą 2021 m.  sausio 22–28 dienomis  e. paštu.

Siūlomi svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.
  2. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo veiksmų ir administravimo (2021 m. kvietimų grafikas, 2021 m. viešinimo planas)
  3. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) keitimo.
  4. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo.
  5. Kiti klausimai.

Informacija ir svarstytinų dokumentų projektai elektroniniais paštais valdybos nariams bus išsiųsti  prieš penkias darbo dienas iki nustatytos  posėdžio  datos ir laiške paaiškinta, kaip bus balsuojama.

 

 

VVG valdybos pirmininkas Edvardas MakšeckasKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]