Trakų krašto VVG visuotinio-ataskaitinio susirinkimo sprendimų priėmimas e. paštu gegužės 6–9 d.

2021-04-26 14:53

Trakų krašto vietos veiklos grupė  (toliau – Trakų krašto VVG), atsižvelgdama į 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  nuostatas, vadovaudamasi Trakų  krašto VVG įstatų  68 punktu, Trakų krašto VVG visuotinio narių susirinkimo, Valdybos posėdžio, Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio rašytinės procedūros el. paštu aprašu, patvirtintu Trakų krašto VVG 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolu Nr. 4, organizuoja Trakų krašto VVG visuotinio-ataskaitinio susirinkimo sprendimų priėmimą 2021 m.  gegužės 6–9 dienomis  e. paštu.

Siūloma sprendimus priimti šiais  klausimas:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos už 2020 m.
  2. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos už 2020 m.
  3. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos ataskaitos už 2020 m., 2021 m veiklos plano.
  4. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės veiklos plano 2021 m. patvirtinimo.
  5. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo.
  6. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  7. Kiti klausimai.

 

Informacija ir svarstytinų dokumentų projektai elektroniniais paštais VVG nariams bus išsiųsti  prieš penkias dienas iki nustatytos  posėdžio  datos ir laiške paaiškinta, kaip bus balsuojama.

VVG pirmininkė  Alvyda Kazakevičiūtė-StaniunaitienėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]