Trakų krašto VVG visuotinis susirinkimas sausio 13 d.

2022-01-04 17:20

Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas šaukiamas 2022 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį) 18.00 val.

Vieta – Kranto g. 5A, Trakai (kavinė „Salos“).

Siūlomi svarstyti klausimai:

  1. Dėl naujų narių priėmimo.
  2. Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo (Viešinimas, Kvietimų grafikas, ataskaitos, kt.)
  3. Dėl paprastas kvietimo Nr. 25 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3), 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).
  4. Dėl paprasto kvietimo Nr.26 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“  1 priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) (1 ir 2 sritis), 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1) ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).
  5. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės darbo grupių.
  6. Kiti klausimai.

 

VVG pirmininkė                                                              Alvyda Kazakevičiūtė-StaniunaitienėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]