Trakų krašto VVG visuotinis susirinkimas birželio 10 d.

2021-06-04 14:26

Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas šaukiamas 2021 m. birželio 10 d.
(ketvirtadienį) 17.00 val. Vieta – Karaimų g. 65,Trakai (Senosios kibininės lauko terasa).


Teikiami svarstyti šie klausimai:
  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  2. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės 2018–2021 m. kadencijos valdybos narių
  keitimo.
  3. Dėl nario mokesčio už 2020 metus.
  4. Dėl Paprasto kvietimo Nr.23 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos
  veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-
  1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant
  investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“
  (LEADER-19.2-16.3), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai
  socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1) ir II prioriteto
  „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę
  integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas
  bei įvairinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
  5. Dėl Paprasto kvietimo Nr. 24 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos
  veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-
  1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų
  bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę
  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai
  susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3) bei 2 priemonę „Kultūros
  savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4).
  6. Kiti klausimai.


VVG pirmininkė                                                                                                                          Alvyda Kazakevičiūtė-StaniunaitienėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]