STABDOMAS KVIETIMO Nr. 12 PARAIŠKŲ RINKIMAS

2019-11-19 09:00

Informuojame, kad Trakų krašto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 31  d. įsakymo Nr. 3D-458 redakcija) 60 straipsniu, stabdo Paprasto kvietimo Nr.12 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001), I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) paraiškų rinkimą 2019 m. lapkričio 21-22 dienomis.

 

 Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]