KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE

2023-01-25 15:28

Trakų krašto vietos veiklos grupė rengia Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) ir atlieka  kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą.

Vadovaujantis administravimo taisyklėmis VPS turi prisidėti prie šių bendrosios žemės ūkio politikos tikslų:

·         bendrojo tikslo – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą;

·         specialiojo tikslo – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę bei pasirinktinai kitų tikslų, numatytų Reglamento (ES) 2021/2115 6 straipsnyje.

·         kompleksinio tikslo – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

 

Kviečiame dalyvauti apklausoje
 Anketa - Trakų rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas | apklausa.lt

ir skirti 20 min. atsakyti į klausimus. Atsakant į klausimus prašysime pažymėti vieną ar kelis atsakymus, įrašyti savo nuomonę. Anketa anoniminė, garantuojame, kad neviešinsime asmeninių duomenų.
Tyrimo rezultatai bus bus naudojami Trakų krašto VVG strategijos rengimo tikslams. 


Trakų krašto vietos veiklos grupė vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER PROGRAMA“ veiklos srities „PARENGIAMOJI PARAMA“ projektą „Trakų krašto VVG plėtra 2023–2027 m.“. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programos lėšomis.



Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]