Trumpai apie VVG strategijos įgyvendinimą

2020-12-03 11:30

       Įgyvendinant Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją (toliau – VPS), 2017–2020 metais buvo paskelbta 20 kvietimų teikti vietos projektus (toliau – VP) pagal VPS visas priemones. 2017–2018 metais – 5 kvietimai, 2019 metais – 7, 2020 metais – 8. Daugiausiai paraiškų gauta iš Trakų (18) ir Aukštadvario (10) seniūnijų pareiškėjų, mažiausiai – iš Grendavės (1), Paluknio (1) ir Senųjų Trakų (2) seniūnijų.

       Pagal VPS I prioriteto 1 priemonės 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“ LEADER-19.2-6.2 buvo kviečiama septynis kartus (Nr. 2, 3, 5, 7, 10, 16, 18). Šešis kartus (kvietimai Nr. 2, 9, 12, 13, 17, 18) pareiškėjai buvo kviečiami teikti VP pagal šios priemonės 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“ LEADER-19.2-6.4.  

        Pagal LEADER-19.2-6.2 veiklos sritį gauta 12 VP paraiškų, iš jų 3 atsiimtos. Įvertintų paraiškų ir įgyvendinamų projektų – 6, bendra skirtos paramos suma – 259 672,00 Eur, šių projektų dėka kuriama 8,85 etato darbo vietų. Vertinami 2 projektai, 1 paraiška išbraukta iš gautų VP sąrašo dėl šiai veiklos sričiai skirto biudžeto lėšų trūkumo.  

        Pagal LEADER-19.2-6.4 veiklos sritį gauta 13 VP paraiškų. Įgyvendintų ir vykdomų projektų – 9, bendra jiems skirta paramos suma – 422 730,00 Eur, kuriama 11,25 etato darbo vietų. Vertinamos 4 VP paraiškos.

       Pagal I prioriteto 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ teikti paraiškas buvo kviečiama triskart (Kvietimų Nr. 10, 16, 18), tačiau VP paraiškų negauta.

       Pagal 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ teikti paraiškas buvo kviečiama triskart (Kvietimų Nr. 8, 15, 20). Remiantis 2020 m. gruodžio 3 d. duomenimis, vertinama gauta 1 VP paraiška.  

      Vietos projektus teikti pagal VPS II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ LEADER-19.2-SAVA-3 buvo kviečiama penkiskart (Nr. 2, 6, 13, 17, 19) gautos 4 VP paraiškos. Įgyvendinti 2 projektai, 1 įgyvendinamas, jiems skirta paramos suma – 24 668,00 Eur. 1 projektas vertinamas.

      Pagal II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4, penkių kvietimų (Nr. 1,9,11, 14, 19) metu gauti 9 projektai, jiems skirta bendra paramos suma – 64 477,00 Eur.

      Pagal II prioriteto 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5 septynių kvietimų (Nr. 1, 2, 4, 10, 11,14, 19) metu gauta 10 VP paraiškų. Įgyvendintų ir įgyvendinamų vietos projektų – 7, jiems skirta paramos – 89 54,00 Eur. 3 paraiškos vertinamos.

 

VPS administratorė Gražina NoreikienėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]