Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-18 2022 m. balandžio 21 d.

2022-04-13 17:47

Informuojame, kad  2022 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. organizuojamas Trakų krašto vietos veiklos grupės (toliau – Trakų krašto VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-18.
Vieta – Vytauto g. 33, Trakai, Trakų rajono savivaldybė (Didžioji salė, 201 kab.).

 

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ vietos projekto „Lieponių kaimo Tradicijų puoselėjimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-K-24-1-2021, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

2. Dėl VšĮ „Šv. Jono vaikai“ vietos projekto „Profesinės kultūros dienos „Profai”, Nr. TRAK-LEADER-6B-JS-25-1-2022, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

3. Dėl Senojo Tarpupio bendruomenės „TARPUPIS“ vietos projekto „Tarp upių ir ežerų gyventojų tradicijų puoselėjimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-KS-25-4-2022, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

4. Dėl Grendavės bendruomenės „Žiburys“ vietos projekto „Grendavės bendruomenės „Žiburys“ socialinės veiklos skatinimas ir įvertinimas“, Nr. TRAK-LEADER-6B-S-25-2-2022, teikto pagal VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

5. Dėl VšĮ Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ vietos projekto „Dekoratyvaus – vaistinio gėlyno populiarinimas kaimiškose vietovėse“, Nr. TRAK-LEADER-6B-KS-25-3-2022, teikto pagal VPS II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

6. Dėl MB „Fatima LT“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra kaimo vietovėje“, Nr. TRAK-EURI-6A-D-26-1-2022, teikto pagal VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 1 priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” 2 sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuojama KPP)”, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

7. Dėl Žirginio sporto klubo „Naujadvario žirgai“ vietos projekto „Jojimo aikštelės įrengimas Jovariškių kaime“, Nr. TRAK-LEADER-6B-SD-26-4-2022, teikto pagal VPS I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas” 3 priemonę ,,NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra” (kai socialinio verslo iniciatorius NVO), KODAS Nr. LEADER-19.2-SAVA-1), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

 

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

 

Asmuo informacijai – Renata Kurmin, VPS administratorė, mob. 8 613 92 946, el. p. [email protected].Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]