Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-21 - š. m. gruodžio 15 d.

2022-12-12 12:07

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. vyks Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-21.
Vieta – Trakų g. 6, Trakai (kavinė „Salos”).

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

1. Dėl MB „Technijana” vietos projekto „Turizmo paslaugų kokybės gerinimas įkuriant skalbyklą“, TRAK-LEADER-1A-D-28-6-2022, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“, Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001, I prioriteto 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

2. Dėl VšĮ Asmeninė legenda  vietos projekto „Tobulėk“, Nr. TRAK-LEADER-1C-M-28-7-2022, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3) pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

3. Dėl Šventininkų kaimo bendruomenės centro vietos projekto „Šventininkų kaimo tradicijų puoselėjimas“, Nr.TRAK-LEADER-6B-K-28-5-2022, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“, Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001, II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4), pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

 

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Asmuo informacijai – Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VPS vadovė, Trakų krašto VVG pirmininkė, mob. 8 614 53 870, el. p. [email protected] .Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]