Visuotinis Trakų krašto VVG susirinkimas 2023-05-25

2023-05-18 15:39

Kviečiame Trakų krašto VVG narius į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2023-05-25 d. (ketvirtadienį) 18 val. nuotoliniu būdu MS Teams platformoje (Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY5ODAzOWQtNjE4Yi00NjMwLWJiYTItOTI3NzMyYWM5ZWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff1be2a7-2f99-4cdf-99e5-88f1c59b4dfd%22%2c%22Oid%22%3a%2230155d4f-4188-4ce5-a7e2-f4476d85b5db%22%7d).

Siūlomi svarstyti klausimai:

  1. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2024–2029 m. plėtros strategijos patvirtinimo.
  2. Dėl 2023 m. vietos projektų kvietimų, pagal 2015–2023 m. VPS,  grafiko tikslinimo.
  3. Dėl Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2024–2029 m. plėtros strategijos pristatymo renginio.
  4. Dėl teritorinio projekto veiklų tęstinumo.
  5. Kiti klausimai.

VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-StaniunaitinėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]