VVG darbuotojos sėmėsi žinių mokymose

2019-11-02 19:51

 Š. m. spalio 31 dieną Trakų krašto vietos veiklos grupės administratorė Gražina Noreikienė ir viešųjų ryšių specialistė Ieva Mažeikytė dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros organizuotuose mokymuose „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese”. Mokymus vedė lektorius Žilvinas Gelgota.

Mokymų metu buvo pristatomi programos tikslai ir uždaviniai, aptarta LEADER metodo įgyvendinimo raida, patirtis bei aktualijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Mokymuose buvo apžvelgti Lietuvos ir ES teisės aktai, reglamentuojantys Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) įgyvendinimą ir paramos teikimą 2014-2020 metais, analizuoti BIVP (LEADER metodo) principai, komponentai ir jų tarpusavio ryšys. Mokymuose aptartas BIVP (LEADER metodo) vaidmuo kuriant pridėtinę vertę, skatinant vietos iniciatyvas, sprendžiant vietos problemas ir stiprinant kaimo vietovių teritorinį konkurencingumą. Taip pat mokymuose buvo pateikti LEADER metodu įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžiai.

 

Viešųjų ryšių specialistė, Ieva MažeikytėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]