VVG visuotiniame susirinkime priimti sprendimai

2022-01-17 13:33

Š. m. sausio 13 d. kavinėje „Salos“ įvyko Trakų krašto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo aptartas vietos plėtros strategijos įgyvendinimas, pristatytas VPS atskaitos projektas, kalbėta apie šio laikotarpio baigimą, pereinamąjį laikotarpį ir naują priemonę, skirtą sumaniesiems kaimams. Aptartas VVG 15 metų veiklos paminėjimas, priimti nauji nariai, patvirtintos darbo grupės ir jų vadovai, pasidalinta narių naujausia informacija.

 

Nauji VVG nariai

Trakų krašto VVG  NVO sektorių  papildė du nauji nariai: Grendavės bendruomenė „Žiburys“ (pirmininkas Vytautas Lekevičius) ir asociacija „Aukštadvario žiburiai“ (pirmininkė Jadvyga Dzencevičienė). Į fizinių asmenų gretas įstojo Ieva Vasara Vaitulevičiūtė. Šiuo metu VVG vienija 41 narys. Iš jų atstovauja savivaldą 1,  verslą – 13, NVO – 20, fizinius asmenis – 7.

 

Patvirtintos 5 darbo grupės

Dėl darbo grupių keitimo informaciją pateikė VVG valdybos pirmininkas Robertas Volosevičius.

Buvo patvirtintos 5 darbo grupės:
1. Verslumo skatinimo ir inovacijų,
2. Bendradarbiavimo,
3. Lygių galimybių,
4. Aktyvinimo, užimtumo ir laisvalaikio skatinimo,
5. VPS stebėsenos.

Išrinkti darbo grupių vadovai. Keturioms darbo grupėms vadovaus valdybos nariai: Verslumo skatinimo ir inovacijų darbo grupės vadovė Julija Virganavičienė, Bendradarbiavimo – Saulius Janulevičius, Lygių galimybių – Juozas Norinkevičius, Aktyvinimo, užimtumo ir laisvalaikio skatinimo – Liuda Korsanovienė. VPS stebėsenos darbo grupę sudarys ne valdybos nariai: Ana Ingelevič, Jadvyga Dzencevičienė ir Karolis Mikučionis, vadovė – Jadvyga Dzencevičienė. 

Artimiausiu metu darbo grupių vadovai rinksis ir pasitvirtins pagrindinius veiklos tikslus, tuomet kvies VVG narius registruotis į darbo grupes aktyviai veiklai.

 

Perrinktas VVG valdybos narys

Ievą Vasarą Vaitulevičiūtę patvirtinus VVG nare kaip fizinį asmenį, ji negali VVG valdyboje atstovauti NVO sektoriaus. Vietoj jos buvo perrinktas NVO sektoriui atstovaujantis kitas VVG valdybos narys – Vytautas Lekevičius, Grendavės bendruomenės „Žiburys“ pirmininkas.

 

Patvirtinti vietos projektų kvietimų Nr. 25 ir Nr. 26 dokumentai

Aptartas  Vietos plėtros strategijos 2022 metų kvietimų grafikas ir patvirtintas 2022 m. viešinimo planas. Taip pat aptarti ir patvirtinti kvietimų dokumentai. 

Nuo 2022 m. sausio 27 d. iki vasario 28 d. skelbiamas Paprastas kvietimas Nr. 25 teikti vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“  (LEADER-19.2-SAVA-3), 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).

Nuo 2022 m. vasario 4 d. iki kovo 4 d. skelbiamas paprasto kvietimas Nr.26 teikti vietos projektus pagal  „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001) I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas,  kuriant verslą, darbo vietas“  1 priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) (1 ir 2 sritis), 2 priemonę „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3), 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (LEADER-19.2-SAVA-1).
 

Siūlymus teikia iki sausio 24 d.

Aptartas VVG 15 metų veiklos paminėjimas. VVG buvo įsteigta 2007 m.  birželio 8 d.  Buvo siūloma organizuoti kelionę, renginį, kurio metu patys VVG nariai pristatytų savo veiklas visuomenei, uždarą renginį ir kt.

VVG nariai iki sausio 24 dienos siunčia e. paštu [email protected] konkrečius siūlymus dėl  minėjimo formos ir  renginių.

 Kviečiame visas naujienas sekti ir mūsų FB paskyroje: https://www.facebook.com/trakuvvg . 

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VVG pirmininkėKopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]