Vykdančius arba ketinančius vykdyti įvairias veiklas su vaikais ar paaugliais asmenis Trakų rajono Tiltų bendruomenė kviečia į mokymus

2023-03-17 10:55

 

 

Trakų rajono Tiltų bendruomenė vykdo projektą „Mokomės, tobulėjame ir mokome“ Nr. TRAK-
LEADER-1C-M-29-4-2023, teiktą pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės 2015–2023 m. vietos
plėtros strategijos“ II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir
socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ I priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, LEADER-19.2-SAVA-3.
Vykdančius arba ketinančius vykdyti įvairias veiklas su vaikais ar paaugliais k v i e č i a m e į
mokymus.

Mokymai vyks pagal pateiktą grafiką:
1. Fizinė, emocinė, socialinė, kultūrinė asmens raida. Kaip sukurti ir išlaikyti vaiko emocinį
ir psichologinį saugumą vykdant įvairias veiklas. 8 akad. val. Lektorė Jolanta Karvelienė
Kovo 20 d. 9.30, Trakų r. savivaldybės salė, adresu Vytauto 33
2. Ugdymas, veiklų organizavimas ir aplinkos kūrimas, įvertinant vaikų socialinius,
kultūrinius, tautinius ir kitus skirtumus. 8 akad. val. Lektorė Asta Kiselienė
Kovo 22 d. 9.30, Trakų r. savivaldybės salė, Vytauto 33
3. Įtraukių ugdomųjų veiklų organizavimas atsižvelgiant į vaikų įvairovę: raidos sutrikimai,
negalia, socialinė atskirtis, kultūriniai ir tautiniai skirtumai. 2 d. x 4 akad. val., nuotoliniai
mokymai. Lektorė Asta Kiselienė
Kovo 27 ir 29 dienomis nuo 9.00 val.
4. Ugdymo veiklų kūrimo dermė, tikslų ir uždavinių formavimas. 8 akad. val. Lektorė Živilė
Barkauskaitė
Balandžio 11 d. 9 val. Trakų savivaldybės salėje, Vytauto 33
5. Ugdomųjų veiklų organizavimo principai, metodai ir priemonės. 4 akad. val., nuotoliniai
mokymai. Lektorė Živilė Barkauskaitė
Balandžio 18 d. 9 val.
6. Patirtinis ugdymas, veiklos. Vaikų turizmo (žygių, renginių, stovyklų) organizavimas.
Veiklų vykdymas bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis: turizmo sodybomis,
amatininkais, ūkininkais, NVO ir kt. 8 akad. val. Lektorė Živilė Barkauskaitė
Balandžio 25 d. 9 val. Trakų savivaldybės salėje, Vytauto 33.


Į kovo 27, 29 ir balandžio 18 dienos nuotolinius mokymus Zoom prisijungimo nuorodą
išsiųsime į Jūsų el. paštus iš vakaro - prieš seminarą.


Būtina registracija el. p. [email protected] , mob. 8 685 11 760Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]