Vyks rašytinis projektų atrankos komiteto posėdis PAK-14

2020-11-20 16:55

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 25 d. (trečiadienio) iki 2020 m. gruodžio 1 d. (antradienio) organizuojamas Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-14, taikant rašytinę procedūrą, el. paštu. Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Trakų krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Pranešame, kad projektų atrankos komiteto svarstymui teikiama Kvietimo Nr. 19 metu gautų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas. Vietos projektai teikti pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis) “, LEADER-19.2-SAVA-3 ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5. Pagal VPS II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4 paraiškų nebuvo gauta.

Kvietimo Nr. 19 vietos projektai atitinka finansavimo sąlygų aprašus. Informacijos ar skundų dėl galimai netinkamai atlikto vietos projektų vertinimo negavome.

Visiems vietos projektams, teiktiems pagal VPS II prioriteto 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis) “, LEADER-19.2-SAVA-3 ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5, Kvietimui Nr. 19 skirtų biudžeto lėšų pakanka. Pagal VPS II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4 paraiškų nebuvo gauta.

DARBOTVARKĖ:

Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pasirašymas.

  1. Dėl VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras” vietos projekto „Pažink, mokykis ir kurk!“ Nr. TRAK-LEADER-1C-M-19-4-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, LEADER-19.2- SAVA-3, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  2. Dėl Trakų krašto totorių bendruomenės vietos projekto „Trakų krašto totorių bendruomenės veiklos stiprinimas ir įvairinimas“ Nr. TRAK-LEADER-6B-S-19-1-2020, teikto pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 (toliau – VPS) II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  3. Dėl Kaimo bendruomenės „Nendrinukė“ vietos projekto „Kad visiems būtų geriau“ Nr. TRAK-LEADER-6B-S-19-2-2020, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.
  4. Dėl Asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ vietos projekto „Aukštadvario krašto tautinio paveldo puoselėjimas ir populiarinimas“ Nr. TRAK-LEADER-6B-S-19-3-2020, teikto pagal VPS II prioriteto ,,Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ LEADER-19.2- SAVA-5, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo.

Balsavimui skiriamos 5 darbo dienos,  nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d..

 

Asmuo informacijai – Ieva Mažeikytė, VPS viešųjų ryšių specialistė, mob. 8 613 92 946, el. p. [email protected]Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]