18 Kvietimas

18 Kvietimo skelbimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. dokumentai

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. 1 priedas paraiškos forma (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. finansavimo sąlygų aprašas

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. 1 priedas paraiškos forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. 2 priedas verslo planas

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. 3 priedas vienos įmonės deklaracija

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. 4 priedas smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) dokumentai

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) paraiškos forma (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) finansavimo sąlygų aprašas

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) paraiškos forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) verslo plano forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso forma (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso forma (neaktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) vienos įmonės deklaracijos forma

I prioriteto 2 priemonės „Bendradarbiavimas”, Nr. LEADER-19.2-16.3 dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]