2020 M. GAUTI VIETOS PROJEKTAI

2020-05-20 16:30

2020 m. GAUTI VIETOS PROJEKTAI

Pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją

Paraiškos  Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma paramos suma

(intensyvumas)

II  PRIORITETAS. 

3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas” (LEADER-19.2-SAVA-5)

TRAK-LEADER-6B-S-14-1-2020

VšĮ „Monoklis”

Trumpa naktis – trumpas kinas

5 743,32 su PVM

(79,90 proc.)

 

TRAK-LEADER-6B-S-19-1-2020 Trakų krašto totorių bendruomenė   „Trakų krašto totorių bendruomenės veiklos stiprinimas ir įvairinimas“ Projektas atsiimtas
TRAK-LEADER-6B-S-19-2-2020 Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“ „Kad visiems būtų geriau“ 14 421,00 (80 proc)
,00TRAK-LEADER-6B-S-19-3-2020 Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ „Aukštadvario krašto tautinio paveldo puoselėjimas ir populiarinimas“ 18 496,32

I PRIORITETAS. „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.2).

TRAK-LEADER-6A-D-16-1-2020

MB „FATIMA LT“

„Specializuotų paslaugų teikimo bazės steigimas“

42 808,00 (be PVM)

TRAK-LEADER-6A-D-16-2-2020

Lauryna Jončaitė-Liutkienė

„Medinės konstrukcijos orlaiviams“

27 260,00 (be PVM)

TRAK-LEADER-6A-D-18-5-2020 Artur Andžejevski „Pramogų parko kūrimas – basų kojų tako įrengimas“  
TRAK-LEADER-6A-D-18-2-2020 MB „Verknės slėnis“  „MB „Verknės slėnis“ pramogų ir poilsio organizavimo veikla“  

I RIORITETAS„Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP)“, (LEADER-19.2-6.4).

TRAK-LEADER-6A-D-17-2-2020

Ūkininkė Adelė Gedminienė

„Kaimo turizmo sodybos „VILA ILGAI“ plėtra“

49 649, 00 (be PVM)

TRAK-LEADER-6A-D-18-4-2020 Ūkininkas Artūras Vyšniauskas  „Apgyvendinimo paslaugų kokybės gerinimas“  
TRAK-LEADER-6A-D-18-7-2020 UAB „Sigmista“  „Medienos gaminių gamybinės veiklos plėtra“  
TRAK-LEADER-6A-D-18-6-2020

Ūkininkas

 
Andrius Zalieckas 
„Andriaus Zaliecko ekonominės veiklos plėtra“  
TRAK-LEADER-6A-D-18-3-2020 Edmundas Makaravičius Edmundas Makaravičius 49 649, 00 (be PVM)
II prioritetas 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai  mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ , kodas „LEADER-19.2-SAVA-3“

 

TRAK-LEADER-1C-M-17-3-2020

Trakų turizmo ir poilsio paslaugų plėtros asociacija

 „Mažais žingsneliais link savo verslo“

5 000, 00 (su PVM)

TRAK-LEADER-1C-M-19-4-2020 VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras „Pažink, mokykis ir kurk!“ 5 000, 00 (su PVM)

I PRIORITETO „EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS, PRITRAUKIANT INVESTICIJAS, KURIANT VERSLĄ, DARBO VIETAS“ 3 PRIEMONĖ „NVO SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS IR PLĖTRA (KAI SOCIALINIO VERSLO INICIATORIUS – NVO)“, NR. LEADER-19.2-SAVA-1

TRAK-LEADER-6B-SD-15-1-2020 Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centras „Navininkai“ „Atrask“ 43 431,00

* perbrauktas projektas buvo atsiimtas. Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]