21 KVIETIMAS

21 kvietimo skelbimas

        skelbimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) dokumentai

I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO)

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) finansavimo sąlygų aprašas

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 1 priedas paraiškos forma

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 2 priedas verslo plano forma

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 3 priedas jungtinės veiklos sutarties forma

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 4 priedas socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 4 priedas socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė (excel)

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 5 priedas smulkiojo vidutinio verslo deklaracija

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 5 priedas smulkiojo vidutinio verslo deklaracija (excel)

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 6 priedas vienos įmonės deklaracija

        I prioriteto 3 priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) 6 priedas vienos įmonės deklaracija (excel)

II prioriteto 1 priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" dokumentai

II prioriteto 2 priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas” dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]