30 kvietimas

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 30

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6) 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) Nr. LEADER-19.2-6.4, I prioriteto 2 priemonę „Bendradarbiavimas” Nr. LEADER-19.2-16.3, I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.

 30 Kvietimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4, dokumentai

I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“, LEADER-19.2-16.3, dokumentai

I prioriteto 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, LEADER-19.2-SAVA-1, dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]