Kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektus

2019-09-02 17:33

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją”, Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR (toliau – VPS) :

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 1 veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti" (reglamentuoja KPP). Norinčius teikti paraiškas pagal šią priemonę kviečiame konsultuotis 2019 m. rugsėjo 10 d. 17.00–19.00 val., 320 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“, Nr. LEADER-19.2-16. Norinčius teikti paraiškas pagal šią priemonę kviečiame konsultuotis 2019 m. rugsėjo 5 d. 17.00–19.00 val., 320 kab. , Vytauto g. 33, Trakai .

II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį" 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas”. Norinčius teikti paraiškas pagal šią priemonę kviečiame konsultuotis 2019 m. rugsėjo 16 d. 17.00–19.00 val., 320 kab. , Vytauto g. 33, Trakai.

Kvietimo paraiškos formą, verslo plano formą, finansavimo sąlygų aprašą bei kitus priedus rasite: https://www.trakuvvg.lt/lt/10-kvietimas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-09-04, 8.00 val. iki 2019-10-04, 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vytauto g. 33, 320 kab., Trakai LT–21106 (III aukštas) darbo dienomis darbo metu. Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]