17 Kvietimas

17 Kvietimo skelbimas

        Skelbimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) dokumentai

II prioriteto 1 priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]