29 Kvietimas

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29

            Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) II prioriteto „Socialinė plėtra, skatinant vietos gyventojų bendruomeniškumą ir socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį“ 1 priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.29 Kvietimas

II prioriteto 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3, dokumentai

II prioriteto 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, dokumentai

II prioriteto 3 priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, SAVA-5, dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]