26 KVIETIMAS

26 KVIETIMAS

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2. dokumentai

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuojama KPP) LEADER-19.2-6.4 dokumentai

I prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonė „Bendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16.3)

I prioriteto 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, LEADER-19.2-SAVA-1

Vietos projektų administravimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2022 01 11)


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]