27 Kvietimas

27 Kvietimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 finansavimo sąlygų aprašas

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 1 priedas paraiškos forma (aktuali redakcija)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 1 priedas paraiškos forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 verslo plano forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso forma

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 vienos įmonės deklaracijos forma (excel)

        I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4 vienos įmonės deklaracijos forma

I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“, leader-19.2-16.3, finansavimo sąlygų aprašas

I prioriteto 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, LEADER-19.2-SAVA-1

II prioriteto 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3

II prioriteto 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas” dokumentai

II prioriteto 3 priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]