28 Kvietimas

28 Kvietimas

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6), 1 veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuojama KPP)” Nr.LEADER-19.2-6.2, dokumentai

I prioriteto 1 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6, 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-6.4, dokumentai

I prioriteto ,,Ekonominės plėtros skatinimas, pritraukiant investicijas, kuriant verslą, darbo vietas“ 2 priemonę „Bendradarbiavimas“, LEADER-19.2-16.3, dokumentai

I prioriteto 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, LEADER-19.2-SAVA-1, dokumentai

II prioriteto 1 priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3, dokumentai

II prioriteto 2 priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, dokumentai

II prioriteto 3 priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, SAVA-5, dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]