31 Kvietimas

Trakų krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto 3 priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, II prioriteto 2 priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, ir 3 priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-5.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 81 497,00 Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.trakuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 33, Trakuose (320 kab.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugsėjo 21 d. iki 2023 m. spalio 23 d.

Vietos projektų paraiškos, pasirašytos  kvalifikuotu elektroniniu parašu,  pateikiamos tik  el. paštu [email protected] .31 Kvietimas

I prioriteto 3 priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ SAVA-1, dokumentai

II prioriteto 2 priemonė SAVA-4 „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, dokumentai

II prioriteto 3 priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, SAVA-5, dokumentai


Kopijuoti ir platinti trakuvvg.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Dėl netikslumų svetainėje kreiptis [email protected]